Blind…

Blind
Vriendschapmet geen geld te evenaren.
Onbetaalbaar
voor de blinde
die het zijn
het zelf
niet kan begrijpen
en afhankelijk is
aan middelen van buiten afJouw gedrag de drang om te scorende drang om te verdwijnenvoor emoties in jouw zelfLaten sporen nadiepe groeven in het levenvan juist die anderdie om je geeft.  http://www.brijder.nl/http://www.aa-nederland.nl/index19.phphttp://www.ca-holland.org/copyright.phphttp://www.al-anon.nl/http://www.codependents-anonymous.nl/pagina%209.html 

april 6th, 2013|Uncategorized|

Denken vanuit liefde.

Denken vanuit Liefde Liefde is voelbaar. Liefde is de kracht die het verstotene weer verbindt met de eenheid.

Onze binnenwereld staat niet los van de buitenwereld, alles is deel van dezelfde eenheid. Door liefdevol te denken over anderen stroomt die liefde naar hen toe. Ze worden er door aangeraakt en het kan hen beïnvloeden en veranderen. Diep in ieder levend wezen leeft het besef van de innerlijke eenheid van alles. Door liefde uit te stralen, raak je dit weten aan en activeer je het. Liefde heft de dualiteit op, zowel in de binnenwereld als in de buitenwereld.

“Heb je vijanden lief.” Liefde, immers, verandert je vijanden in vrienden. Dit geldt zowel voor de vijanden buiten ons als de vijanden in ons: angst en boosheid.

Kan jij je eigen angsten eerlijk onder ogen zien. Wat zijn jouw angsten en waar ben je boos over? Baseer jij je meningen op liefde? Moed zien te vinden om op deze vragen de antwoorden te vinden is de eerste en grootste stap.

Weet jouw eigen angsten en boosheid te vinden, zet de deur open en heet ze welkom.

Hoeveel van jouw meningen geef jij aan de ander? Wat geef je daarmee aan de ander? Komt die energie en [...]

april 5th, 2013|Uncategorized|