Embrace…

 Blof – “Omarm me” 
Hoe ver je gaat,
heeft met afstand niet te maken
Hoogstens met de tijd

En ik weet niet hoe het komt
dat ik weg wil
maar het treft me hard en zuiver
en het houdt hardnekkig stand
dus hier sta ik met een uitgestoken hand

Lief, ga mee en omarm me, omarm me, omarm me
Lief, ga mee en omarm me, omarm me, omarm me
En breng me nergens heen

Hoe diep je gaat,
heeft met denken niets te maken
Hoogstens met een wil

En het voelt alsof ik weet
waar ik heen ga
en het leidt me in het donker
en het schopt met mijn verstand
dus hier sta ik met een uitgestoken hand

Lief, ga mee en omarm me, omarm me, omarm me
Lief, ga mee en omarm me, omarm me, omarm me
En breng me nergens heen

Lief, ga mee, omarm mijn lijf en leden
omarm mijn waanideeen
omarm me, omarm me
lief ga mee, omarm heel mijn verleden
omarm de zeven zeeen
omarm me, omarm me
en breng me nergens heen

Hoe recht je staat,
heeft met zwaarte niets te maken
hoogstens met de wind…

Eigenbelang en liefde………

  
Observe…What to seeWhat to touchWhat to hearwithwhat you’re feeling Is it loveOr…just a game The game of playingThe game of egoThe game of control Gives the noticeNothing is obviousEspeciallyNot my heart©Helma van der Zwan 2013   EGO  EN  ZELF:  EIGENBELANG  EN  LIEFDE 
Het is niet altijd gemakkelijk om ego en zelf uit elkaar te houden. Om dit onderscheid te kunnen maken, spelen onze emoties een belangrijke rol.
De sterkste emoties die we kennen zijn liefde en haat. Wat onze identiteit bedreigt haten we, wat ons ego streelt hebben we lief. Haat is gebaseerd op angst en leidt tot de noodzaak te verdedigen, te beheersen en macht uit te oefenen.
Liefde is gebaseerd op aandacht, respect en waardering. Liefde is hart energie. Vanuit je hart is het onmogelijk om te haten. En als je in je hart zit, kun je voelen hoe angst daaromheen kan sluipen, klaar om (weer) toe te slaan.
Als angst overheerst, wordt liefde geïnterpreteerd als eigenbelang. Dan neemt het ego het heft in handen en creëert een schijnwereld met het ik als centrum. In deze ik-gerichte wereld wordt alles gedaan om aandacht krijgen en op te vallen. In wezen gaat het om steeds slimmere varianten op de manier waarop we aandacht vroegen als kind: [...]

Alchemisten in de kunst

Alchemisten in de kunst.
 

De schilder als alchemist  is een vergelijking die minder ver gezocht is dan ze op het eerste gezicht lijkt.

Beide bezigheden hadden materialen en processen om ze te verwerken. Dit gaat in de huidige tijd veel verder dan kennis van de scheikundige processen van bijvoorbeeld pigmenten zoals in het begin van de zeventiende eeuw.

Rubens verwees naar de tria prima van zwavel, zout en kwikzilver (de bouwstenen van het universum en de mens volgens de leer van de beroemde arts en alchemist Paracelsus) om de drievuldige natuur en goddelijkheid van de mens te onderschrijven.

In onze huidige tijd is het accent meer toegespitst op de interactie van de kunstenaar met de maatschappij. Vraag is of de kunstenaar het gevecht met de oude orde aan kan gaan….en een moderne, innovatieve kunstenaar kan worden.

De tria prima blijft altijd hetzelfde … enkel de jaartelling zal veranderen en wellicht de middelen.

Rechts de originele tekening in grafiet. Links de tekening na bewerking met Photoshop.

Fijn weekend!! EnJoY!