Alchemisten in de kunst.

 

De schilder als alchemist  is een vergelijking die minder ver gezocht is dan ze op het eerste gezicht lijkt.

Beide bezigheden hadden materialen en processen om ze te verwerken. Dit gaat in de huidige tijd veel verder dan kennis van de scheikundige processen van bijvoorbeeld pigmenten zoals in het begin van de zeventiende eeuw.

Rubens verwees naar de tria prima van zwavel, zout en kwikzilver (de bouwstenen van het universum en de mens volgens de leer van de beroemde arts en alchemist Paracelsus) om de drievuldige natuur en goddelijkheid van de mens te onderschrijven.

In onze huidige tijd is het accent meer toegespitst op de interactie van de kunstenaar met de maatschappij. Vraag is of de kunstenaar het gevecht met de oude orde aan kan gaan….en een moderne, innovatieve kunstenaar kan worden.

De tria prima blijft altijd hetzelfde … enkel de jaartelling zal veranderen en wellicht de middelen.

Rechts de originele tekening in grafiet. Links de tekening na bewerking met Photoshop.

Fijn weekend!! EnJoY!

Artistic battle

Artistic battle

Artistic battle/grafiet

Artistic battle/grafiet