Observe…
What to see
What to touch
What to hear
with
what you’re feeling 
Is it love
Or…
just a game 
The game of playing
The game of ego
The game of control 
Gives the notice
Nothing is obvious
Especially
Not my heart
©Helma van der Zwan 2013
 
 
 
EGO  EN  ZELF:  EIGENBELANG  EN  LIEFDE 
Het is niet altijd gemakkelijk om ego en zelf uit elkaar te houden. Om dit onderscheid te kunnen maken, spelen onze emoties een belangrijke rol.
De sterkste emoties die we kennen zijn liefde en haat. Wat onze identiteit bedreigt haten we, wat ons ego streelt hebben we lief. Haat is gebaseerd op angst en leidt tot de noodzaak te verdedigen, te beheersen en macht uit te oefenen.
Liefde is gebaseerd op aandacht, respect en waardering. Liefde is hart energie. Vanuit je hart is het onmogelijk om te haten. En als je in je hart zit, kun je voelen hoe angst daaromheen kan sluipen, klaar om (weer) toe te slaan.
Als angst overheerst, wordt liefde geïnterpreteerd als eigenbelang. Dan neemt het ego het heft in handen en creëert een schijnwereld met het ik als centrum. In deze ik-gerichte wereld wordt alles gedaan om aandacht krijgen en op te vallen. In wezen gaat het om steeds slimmere varianten op de manier waarop we aandacht vroegen als kind: ‘Mamma, kijk es!’
Aandacht, waardering en respect verkrijgen wordt een manier van overleven. We raken verslaafd aan voortdurende bevestiging door de buitenwereld. En de positieve manieren waarop de Zon zich kan uiten verkeren in hun tegendeel: trots, hoogmoed, wrok en mok.